Dutch Seafoods  Zeevisgroothandel  import & export
Zeevisgroothandel & Horecaleverancier

HACCP/EG nummer


 

 

 Wij leveren al onze producten onder een HACCP en een EG keuringsnummer!

  

Ons EG-nummer is 6897!

Een EG-nummer is een uniek nummer dat wordt verstrekt aan vlees-visverwerkende bedrijven die voldoen aan de hygiene- en inrichtingseisen van de EG.

Het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren kan informatie verstrekken over bedrijven die gekeurd zijn en reeds een nummer hebben.

de VWA verricht deze keuringen en verstrekt de EG-nummers.

Ons HACCP nummer is ISO/IEC 17021

Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een preventief systeem. Door de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Meer specifiek: Een 'Hazard' is een gevaar dat redelijkerwijs in een product aanwezig zou kunnen zijn en zodoende een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. Deze gevaren kunnen in grondstoffen aanwezig zijn of zouden zich kunnen voordoen tijdens bereiding, behandeling, verpakking en vervoer van levensmiddelen. "Analysis" staat voor het analyseren van de aanwezige gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Na deze systematische analyse zijn alle reële gevaren benoemd. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze deze gevaren kunnen worden voorkomen of tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. Deze beheersing wordt verkregen door het vaststellen van specifieke punten in het behandelingsproces, waar het betreffende gevaar beheerst kan worden. Door het vaststellen van concrete grenzen bij kritische beheers punten, “Critical Control Points”, en deze systematisch te bewaken, wordt een borging van de voedselveiligheid verkregen. 


         

Mocht u na het lezen van dit bericht toch nog vragen hebben omtrent onze keuringen neem dan contact met ons op!


 

Met vriendelijke groet,

John Wilmink
Directeur